OrientalPharmacy.com is an online store serving you with the carefully selected alternative health remedies.

We are pleased to serve you with the traditional remedies.

Curing Tea Extract : Kang Ning (K20)
Curing Tea Extract : Kang Ning (K20)

$5.99, 10/$40.00
Beijing Tong Ren Tang Angong Niuhuang Wan 1 Pill (M104): TRT8
Beijing Tong Ren Tang Angong Niuhuang Wan 1 Pill (M104): TRT8

$99.99, 10/$750.00
Keep Fit : Reduce Fat Capsules : Jiang Zhi Jian Fei Wan (K261)
Keep Fit : Reduce Fat Capsules : Jiang Zhi Jian Fei Wan (K261)

$6.50, 10/$44.00
Breath Natural Pe Min Kan Wan : Be Min Gan Wan (S01)
Breath Natural Pe Min Kan Wan : Be Min Gan Wan (S01)

$5.50, 12/$42.00
Relaxx Plus Extract : Jia Wei Xiao Yao Wan (K78)
Relaxx Plus Extract : Jia Wei Xiao Yao Wan (K78)

$5.50, 12/$42.00
Bao Zhen Gao (K154) : OS
Bao Zhen Gao (K154) : OS

$2.50, 20/$30.00Copyright(c) 2003-2015 OrientalPharmacy.com
All Rights Reserved.